Müraciət və üzvolma xronologiyası

Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzvolma istəyini əks etdirən ərizənin ÜTT Katibliyinə təqdim olunması

23 iyun 1997-ci il

ÜTT Katibliyində Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun yaradılması

16 iyul 1997-ci il

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət rejimi haqqında Memorandumun ÜTT Katibliyinə təqdim olunması

22 aprel 1999-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 226s saylı Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olması prosesinin sürətləndirilməsi işləri üzrə təşkilatlararası Əlaqələndirmə qrupunun yaradılması

19 noyabr 1999-cu il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 1-ci iclasının keçirilməsi

3-7 iyun 2002-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 175s saylı Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın yaradılması

22 avqust 2003-cü il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 2-ci iclasının keçirilməsi

14 oktyabr 2004-cü il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 3-cü iclasının keçirilməsi

30 iyun 2005-ci il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 4-cü iclasının keçirilməsi

30 mart 2006-cı il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 5-ci iclasının keçirilməsi

6 may 2008-ci il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 6-cı iclasının keçirilməsi

11 dekabr 2008-cı il

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 7-ci iclasının keçirilməsi

24 iyul 2009-cu il  

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 8-ci iclasının keçirilməsi

18 oktyabr 2010-cu il  

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 9-cu iclasının keçirilməsi

24 fevral 2012-ci il  

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 10-cu iclasının keçirilməsi

7 dekabr 2012-ci il  

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 11-ci iclasının keçirilməsi

21 fevral 2014-cü il  

Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 12-ci iclasının keçirilməsi

27 iyul 2015-ci il  

 Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 13-cü iclasının keçirilməsi

22 iyul 2016-cı il  

 Cenevrədə ÜTT-nin Azərbaycan üzrə İşçi qrupunun 14-cü iclasının keçirilməsi

28 iyul 2017-ci il